top of page
Osteopata stoi twardo na ziemi, obserwuje prawa i jako inżynier ludzkich ciał wprowadza je w życie w celu przywrócenia zdrowia.
A.T.Still
Osteopatia to system diagnozy i leczenia manualnego, które współpracują z naturalnymi mechanizmami w obrębie ludzkiego ciała.
A.T.Stil
Podstawowe zasady osteopatii:
 
  • organizm stanowi jedność
  • struktura i funkcja wzajemnie na siebie oddziaływują
  • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane
  • organizm posiada zdolność do samoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy)
Jednym z podstawowych założeń osteopatii jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie koncentruje się na jednej wybranej części ciała. Zadaniem osteopaty jest odnalezienie przede wszystkim pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często nie ma związku z rejonem występowania bieżących dolegliwości.
Choć pracy osteopaty nie da się podzielić na kawałki, to można wyodrębnić 3 działy
w których porusza się osteopata w ramch diagnostyki i terapii. Są to:
  • osteopatia strukturalna
  • osteopatia wisceralna
  • osteopatia czaszkowo-krzyżowa
Praca strukturalna obejmuje diagnostykę i terapię w obszarze mięśniowo- stawowym.
W diagnostyce ocenia się cały układ ruchu z punktu widzenia jego budowy, anatomii oraz funkcjonalności- czyli jakości ruchu w poszczególnych stawach. Ten dział obejmuje również zakres stawów skroniowo- żuchwowych czyli aspekt stomatologiczny.
Osteopatia wisceralna to na początku szczegółowy wywiad z pacjentem. Wywiad może przypominać trochę wizytę u internisty, gastrologa, ortopedy, chirurga, kardiologa, ginekologa, urologa itp jednocześnie. Oznacza to, że dobrze jest wziąć na wizytę
np. posiadane zdjęcia rtg lub MRI czy TK. Pytania, które zadaje osteopata mogą dotyczyć przebytych operacji, dolegliwość gastrycznych, ginekologicznych, urologicznych, leczenia ortodontycznego, zabiegów chirurgii szczękowej, stomatologicznych,  przewlekłych chorób leczonych obecnie lub przebytych w przeszłości, urazów, kontuzji, wypadków komunikacyjnych itp.
Badanie wisceralne jamy brzusznej poprzedzone jest testami bezpieczeństwa.
Ocenia się i poddaje terapii więzadła narządów jamy brzusznej, powięzi głębokie- wisceralne, motylność narządową, oraz ogólny stan napięcia współczulnego jamy brzusznej i klatki piersiowej.
 
Osteopatia czaszkowo- krzyżowa to bardzo subtelna praca, która przede wszystkim reguluje stan napięcia membran czaszkowych czyli opony twardej mózgowia i rdzenia kręgowego, oraz zmniejsza dolegliwości związane z nadmierną stymulacją nerwów czaszkowych w tym nerwu błędnego, zmniejsza napięcie w obrzasze szwów czaszki, kompresję poszczególnych kości czaszki oraz kości krzyżowej, a także wspomaga prawidłowy przepływ płynu mózgowo rdzeniowego. Wszystkie te aspekty połączone w jedną całość dają duży efekt synchronizacji ukłądu nerwowego autonomicznego, co przy okazji powoduje duży efekt relaksacji i zmniejszenia ogólnie pojętego stresu. Dlatego spora część pacjentów- szczególnie dzieci szybko zasypia w trakcie pracy.
Terapia czaszkowo- krzyżowa jest bardzo efektywna zarówno w pracy z niemowlakami,
jak również po wszelkich urazach np. w boksie. 
Osteopatia ze względu na swoje holistyczne podejście do ciała człowieka nie omija diagnostyki i terapii ciała z punktu patrzenia na emocje pacjenta, psychosomatykę, przebyte traumy emocjonalne oraz świadmość emocjonalną pacjenta. W pracy z dziećmi ocenia się również aspekt behawioralny oraz zwiększa się świadomość rodziców w zakresie pracy emocjonalnej z dziećmi. W ramach diagnostyki napięciowej ciała można również wnioskować na jakim poziomie emocjonalnym pacjent ma problem, który uniemożliwia mu procesy zdrowienia.
Medycyna osteopatyczna wykorzystuje metody diagnostyki klinicznej. Nie jest natomiast w żadnym względzie konkurencją medycyny akademickiej. Wręcz przeciwnie- gdy
ta akademicka jest bezradna- zastępuje ją, a w procesie leczenia poważnych schorzeń lub chorób nieuleczalnych wspomaga.
bottom of page